TillbakaGemenskapen

Skogbonaden

Bonad av lin och ull i vävd soumak med rik dekor av figurer.

Bonaden är vävd med lin i varp och med inslag i motiven av färgat ullgarn. Den vita bottenväven är vävd i tuskaft. Motiven i färgat ullgarn är utförda i soumak, tidigare kallad snärjväv. Bonaden har upptill kvar en avslutning av droppdräll och linne i tuskaft, troligen en anordning för att hänga upp bonaden med. Även nedtill finns droppdräll kvar, men mycket fragmentarisk. Bonaden är vävd i en upprättstående vävstol, oppstagong, där man väver uppifrån och ned. I en sådan vävstol kan väven smalna av på mitten och Skogbonaden har just en sådan karakteristisk avsmalning ungefär mitt på. Den högra sidan av bonanden är skadad och baserat på avsmalningen kan man dra slutsatsen att ca 15 cm saknas på höger sida. Bonaden avslutas på de tre övriga sidorna av geometriskt mönstrade bårder.

Bonaden från Skog påträffades 1912 i Skogs kyrka i samband med en inventering. Bonaden har daterats med C-14-metoden till perioden mellan 1240 och 1410, sannolikt är den tillverkad under senare delen av 1200-talet. Motivet på Skogbonaden har varit livligt diskuterat och flera olika tolkningar har framförts under årens lopp. Framförallt är det de tre mänskliga gestalterna till vänster på bonaden som tolkats olika. Ett förslag är att de tre gestalterna föreställer tre kungar, de bär alla tre stiliserade kronor och vapen.

Ett vanligt tolkningsförslag är att det är de nordiska helgonkungarna Olov, Knut och Erik som avbildas med sina attribut. En äldre tolkning har varit att det är Oden, Tor och Frej som avbildas. Det tolkningsförslaget har sin grund i att en av gestalterna, den längst till vänster, skulle sakna ett öga, och alltså föreställa Oden. Den tolkningen håller dock inte eftersom gestalten tidigare har haft två ögon men att fragmentet av det ena ögat endast är synligt på bonadens baksida.

I mitten av bonaden avbildas två byggnader i genomskärning. Den större byggnaden är sannolikt en kyrka med långhus och kor där en präst står vid altaret. Den mindre byggnaden föreställer troligen en klockstapel där tre gestalter ringer i kyrkklockorna.

Motivet kan tolkas som att kyrkan och klockstapeln attackeras från två håll av fiender och djur, lejon och hästar, uppställda i två rader. Vid kyrkans port står en grupp människor med yxor i händerna och inne i kyrkan har andra tagit sin tillflykt. Till vänster om männen med yxor rider en trehövdad gestalt på ett rött lejon, möjligen föreställer det djävulen som anför attacken på kyrkan. Inuti kyrkan och klockstapeln ringer människorna i klockorna för att påkalla hjälp.

Typen av bonader med berättande motiv har en lång tradition som inred­ningstextil. I Norden finns det flera exem­pel bevarade varav några från vikingatid. Internationellt är den broderade bonaden Bayeuxtapeten kanske den mest välkända.