TillbakaHelgonkungen

Sankt Eriks relikskrin

Relikskrin tillägnat Sankt Erik i förgyllt silver. Tillverkad under 1570-talet under ledning av guldsmeden Hans Rosenfeldt i samarbete med bildhuggaren Willem Boy. Skrinet förgylldes av Gillius Coyet.

Relikskrinet är rektangulärt. Det har en enkel konstruktion som består av en stomme av ek som är klädd med rikt utsmyckade förgyllda silverplåtar. Locket är formgivet som ett sadeltak med en takryttare. Skrinet står på fyra kulformade fötter som bär upp en bred profilerad sockel. Denna är dekorerad med sju änglaansikten med vingar, så kallade änglaflykter. Taket och sidostyckena är rikt utsmyckade av ornamentik samt gjutna och ciselerade figurer formade som änglar. På sidorna finns även medaljonger med evangelisterna Matteus och Lukas. På locket finns änglar och bland annat två medaljonger med evangelisterna Markus och Johannes.

st-erik-relikskrin2-detalj-400

st-erik-relikskrin5-detalj-400
Relikskrinet är tillverkat under 1570-talet och har tre medeltida föregångare. Relik­skrinet tillverkades på uppdrag av
Johan III och hans hustru Katarina Jagellonica. Skrinets föregångare hade smälts ned av Johan III för att betala bland annat Älvsborgs lösen och bedriva krig mot Ryssland.

Det medeltida skrinet gav 107 kg metall varav 1,2 kg rent guld. Johan III hade sannolikt redan vid nedsmältningen för avsikt att ersätta skrinet med ett nytt. Det nuvarande skrinet har en metallvikt på 36,5 kg varav 34,16 är silver, 0,64 rent guld och 1,6 kg koppar. Om än metallmängden inte motsvarar det medeltida skrinets är det en omfattande kostnad vid tiden för dess tillverkning. Till största delen bekostades detta av Katarina Jagellonica.

St_Erik_relik_krona_400

Inuti skrinet finns en kista av ek där relikerna är placerade. De består av 24 skelettdelar varav ett människokranium, som enligt forskningen mycket sannolikt kan vara Eriks. I skrinet förvaras även ett par medeltida textilier samt hans begravningskrona. Skrinet är ett av de mest dokumenterade och uppmärksammade föremålen i Uppsala domkyrka.